+421 908 377 820

Potrebujete ichtyologický prieskum? Obráťte sa na nás!


Vykonávame ichyologické prieskumy tečúcich a stojatých vôd, ichtyologické štúdie pre malé vodné elektrárne, odbery vzoriek pre vedecké účely (na analýzu ťažkých kovov a organických látok a i.), zabezpečujeme odlovy rýb po povodniach ako aj poradenstvo v oblasti ichtyológie.


Rýchlo, spoľahlivo a šetrne k rybám.
tel: +421 908 377 820

danogrula@gmail.com